Trwa ładowanie...
bDXQYrYl

Notowania

GTC: strona spółki
27.08.2020, 16:25

GTC Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r

Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bDXQYrYT