Trwa ładowanie...
bEifCuzp

Notowania

BLT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku

BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A., które zwołane zostało na dzień 31 sierpnia 2020 roku („Walne Zgromadzenie”).
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie prawo do 2.840.000 głosów, co stanowiło 91,46 % (słownie: dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześćsetnych procenta ) ogólnej liczby głosów. Akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: . l.p. Imię Nazwisko/ Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział ogólnej liczbie głosów w Spółce (%) 1 BLT ASSETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 1.584.000 1.584.000 55,77 51,01 2 IPON INVEST Marczyński, Uhlenberg, Kamiński spółka jawna z siedzibą w Gdyni 1.256.000 1.256.000 44,22 40,45 Razem 2 840 000 2 840 000 96 91,46

Inne komunikaty

bEifCuzX