Trwa ładowanie...

Notowania

ASTRO: strona spółki
3.09.2020, 11:36

ASR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31.08.2020 r.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku w Warszawie:
1) RK Productions Sp. z o.o. – posiadająca 21.230.751 akcji, z których przysługiwało 21.230.751 głosów, stanowiących 76,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 57,21% w ogólnej liczbie głosów; 2) Ryszard Krajewski– posiadający 6.698.372 akcji, z których przysługiwało 6.698.372 głosów, stanowiących 23,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 18,05% w ogólnej liczbie głosów;

Inne komunikaty