Trwa ładowanie...
bEifZwKZ

Notowania

BLT TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka") na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_ po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którym przysługują akcje dotychczas niezdematerializowane_ do złożenia przez nich w Spółce posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki tj. pod adresem ul. Tadeusza Wendy 15, 81 - 341 Gdynia, w dniach roboczych _od poniedziałki do piątku_ w godzinach 8.00 – 15.00.

Inne komunikaty

bEifZwLH