Trwa ładowanie...

Notowania

CFG: strona spółki
7.09.2020, 23:29

CFG Zawiązanie SlavGames sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Creativeforge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 07.09.2020 r. Spółka wraz z innymi podmiotami zawiązała nową spółkę tj. SlavGames sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: SlavGames).
Kapitał zakładowy SlavGames wynosi: 50.000,00 zł i dzieli się na 1000 udziałów, każdy o wartości nominalnej: 50,00 zł Udziały zostały objęte w następujący sposób: 1. Creativeforge Games S.A. – 760 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38.000,00 zł (76% w kapitale zakładowym); 2. Deweloperzy – 240 udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.000,00 zł (24% w kapitale zakładowym). Głównym przedmiotem działalności SlavGames będzie produkcja gier komputerowych. Wydawcą gier komputerowych produkowanych prze SlavGames będzie Emitent.

Inne komunikaty