Trwa ładowanie...
bDXQsexx

Notowania

PBG: strona spółki
8.09.2020, 9:18

PBG Odstąpienie przez Zarząd Emitenta od sporządzenia polityki wynagrodzeń

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”, „Spółka”), mając na uwadze przeprowadzone w dniu 7 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG (dalej „ZWZA”), informuje o odstąpieniu przez Zarząd Spółki od przygotowania i przedstawienia Akcjonariuszom Spółki polityki wynagrodzeń Emitenta, o której mowa w rozdziale 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Polityka Wynagrodzeń”), przed dniem jej możliwego zatwierdzenia na ZWZA w dniu 7 września 2020 roku. Jednoczenie Zarząd Spółki podjął decyzję o odłożeniu prac nad Polityką Wynagrodzeń na okres po zakończeniu Postępowania Sanacyjnego PBG, w którym zarząd przedsiębiorstwem Spółki wykonuje Zarządca powołany przez Sąd restrukturyzacyjny, zgodnie z wcześniejszą informacją w tej sprawie, w tym raport bieżący numer 15/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku (informujący o otwarciu Postępowania Sanacyjnego) oraz raport bieżący numer 32/2020 z dnia 12 maja 2020 roku (informujący o odebraniu zarządu własnego).

Inne komunikaty

bDXQseyf