Trwa ładowanie...
bDKfTECZ

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
9.09.2020, 14:03

PMP Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie umorzenia postępowania o zniesienie dematerializacji akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020, Zarząd Pamapol S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 września 2020 r. otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję z dnia 4 września 2020 r., na mocy której KNF postanawia umorzyć w całości postępowanie wszczęte na wniosek Spółki z dnia 6 września 2018 r. o wydanie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF odstąpił od uzasadnienia decyzji wobec uwzględnienia żądania Spółki w całości.
O czynnościach związanych ze złożonym wnioskiem w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Emitent informował w treści raportów bieżących nr 28/2018 z dnia 6 września 2018 r. i nr 37/2018 z dnia 18 października 2018 r., a o złożeniu pisma w sprawie cofnięcia wniosku o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji - w treści wspomnianego wyżej raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Inne komunikaty

bDKfTEDH