Trwa ładowanie...

Notowania

CHERRY: strona spółki
14.09.2020, 8:22

CHP Podjęcie decyzji o wznowienia procesu mającego na celu dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 14 września 2020 r. podjął decyzję o wznowienia procesu mającego na celu dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o złożeniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Inne komunikaty