Trwa ładowanie...

Notowania

MABION: strona spółki
14.09.2020, 18:23

MAB Zawarcie porozumienia dotyczącego potencjalnej współpracy w zakresie produktu mogącego stanowić szczepionkę na chorobę Covid-19

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 14 września 2020 rok z Vaxine Pty Ltd. z siedzibą w Australii („Vaxine”) porozumienia Memorandum of Understanding („MoU”) dotyczącego wypracowywania uzgodnień w odniesieniu do potencjalnego rozwoju procesu, produkcji i komercjalizacji produktu Covax-19™, mogącego stanowić szczepionkę na chorobę Covid-19 wywoływaną przez wirusa Sars-Cov-2 („Produkt”), ze szczególnym uwzględnieniem rynków Polski i Unii Europejskiej.
Vaxine jest australijską firmą biotechnologiczną koncentrującą się na rozwoju innowacyjnych szczepionek przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej, Covid-19, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz japońskiemu zapaleniu mózgu. Covax-19™ jest produktem opracowywanym przez Vaxine, opartym na skalowalnej platformie szczepionki wykorzystującej rekombinowane białko na bazie komórek owadów w połączeniu z opatentowanym adiuwantem Advax™ w celu wzmocnienia zarówno odpowiedzi przeciwciał, jak i odpowiedzi immunologicznej komórek T przeciwko wspólnie podawanemu antygenowi. Covax-19™ znajduje się obecnie na etapie I fazy badań klinicznych i posiada również odpowiednie zgody na rozpoczęcie II fazy badań klinicznych w Australii, po uzyskaniu wyników fazy I. MoU stanowi, iż celem stron jest wynegocjowanie i zawarcie, jeśli strony uznają to za stosowne, umów dotyczących wytwarzania Produktu przez Mabion, prac procesowych, które powinny zostać wykonane oraz komercjalizacji Produktu przez Mabion na uzgodnionych rynkach, a przed zawarciem umów - przeprowadzenie wzajemnych badań due dilligence oraz współpraca w zakresie organizacji przyszłego finansowania bądź refundacji ze środków rządowych lub unijnych. Spółka zastrzega, iż MoU ma charakter intencjonalny i niewiążący, a jego zawarcie nie przesądza zawarcia umowy ani współpracy stron w przyszłości. Każda ze stron może wypowiedzieć MoU, jeśli strony nie zawrą stosownych umów do dnia 30 października 2020 r., lub w przypadku negatywnego, w ocenie danej strony, wyniku badania due dilligence. Jednocześnie Spółka zapewnia, iż potencjalne nawiązanie powyższej współpracy nie wpłynie negatywnie na realizację dotychczasowych projektów Spółki, a w szczególności zapewnia iż priorytetem działań Spółki pozostanie rozwój i komercjalizacja leku MabionCD20.

Inne komunikaty