Trwa ładowanie...

Notowania

MLSYSTEM: strona spółki
14.09.2020, 20:21

MLS Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że łączna wartość umów zawartych przez Emitenta ze Spółką Eco Delta Power Co., Ltd. („Dostawca”) w okresie od publikacji raportu nr 4/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku do publikacji niniejszego raportu wyniosła (w przeliczeniu na złote) 12,7 mln zł, tj. przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, ustalonej na podstawie raportów okresowych. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne.

Inne komunikaty