Trwa ładowanie...
bDTtVtDp

Notowania

SPARKVC: strona spółki
15.09.2020, 15:06

SPK pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy 05-825) przy ul. Bałtyckiej 30A lok. 18, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00-16.00. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Szczegółowa podstawa prawna: art.16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 poz. 1798 z późn. zm.)

Inne komunikaty

bDTtVtDX