Trwa ładowanie...
bDzVTrLp

Notowania

KPI Spłata zobowiązań krótkoterminowych

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniach 11 – 14 czerwca 2020 roku, Spółka dokonała spłaty zobowiązań z tytułu krótkoterminowych o łącznej wysokości 1.000.000,-zł (jeden milion złotych). Pożyczki udzielone były Emitentowi w 2019 roku przez jeden pomiot i przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w warunkach epidemii COVID-19 i będącego jej konsekwencją radykalnego spowolnienia gospodarczego z uwagi na istotną wartość spłaconych pożyczek oraz jej możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta, a także potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bDzVTrLX