Trwa ładowanie...
bDXQXgdh

Notowania

GTC: strona spółki
17.09.2020, 15:58

GTC Zmiany w istotnej umowie finansowej dotyczącej finansowania Galerii Północnej

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. oraz nr 32/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r., jak również raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. („GTC”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2020 r. Centrum Światowida sp. z o.o., spółka zależna GTC prowadząca projekt Galeria Północna, zawarła aneks do umowy pożyczki z bankami Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. działającym za pośrednictwem Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. oddział w Polsce („Strony Finansujące”) dotyczącej finasowania projektu Galeria Północna („Aneks”).
Zgodnie z Aneksem Strony Finansujące zgodziły się na złagodzenie covenantów dotyczących wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia zadłużenia) na okres 18 miesięcy od dnia podpisania Aneksu oraz naprawienie naruszenia wskaźnika LTV (wskaźnik kredyt do wartości) po zawarciu Aneksu. W zamian, Centrum Światowida sp. z o.o. zgodziła się dokonać następujących przedpłat udzielonej pożyczki: (i) przedpłaty w wysokości 9,5 miliona euro w ciągu 10 dni biznesowych od dnia podpisania Aneksu (kwota ta stanowi 5,07% kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień 30 czerwca 2020 r.); oraz (ii) przedpłaty w wysokości do 3,0 milionów euro (dokładna kwota uzależniona od wykonania określonych czynności przez wierzyciela) w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania Aneksu (kwota ta stanowi 1,60% kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień 30 czerwca 2020 r.). Zawarcie Aneksu oznacza, że Spółka z sukcesem zakończyła negocjacje ze Stronami Finansującymi, o których mowa w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. i jest w stanie ponownie przeklasyfikować zobowiązania z tytułu tej pożyczki do zobowiązań długoterminowych.

Inne komunikaty

bDXQXgdP