Trwa ładowanie...

Notowania

BIP Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

Zarząd Bio Planet S.A. informuje o podpisaniu w dniu 16 września 2020 r. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w Santander Bank Polska S.A. zawartej w dniu 12 czerwca 2014 r. Na podstawie podpisanego aneksu wartość przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym została zwiększona z dotychczasowej kwoty 9,0 mln zł do kwoty 10.4 mln PLN (tj. o 1,4 mln zł).
Zwiększenie kredytu pozwoli Spółce obsługiwać bieżącą działalność operacyjną. Pozostałe warunki umowy nie zostały zmienione, a okres kredytowania wynosi 24 miesiące, natomiast dotychczasowe zabezpieczenie kredytu, tj. hipoteka oraz zastaw rejestrowy zostały dostosowane do nowych wymogów wynikających z podpisanej umowy kredytowej.

Załączniki

Inne komunikaty