Trwa ładowanie...
bDIRhjVh

Notowania

PYLON: strona spółki
18.09.2020, 16:47

PYL Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 06.09.2020 dotyczącego połączenia Emitenta z Tonemine sp. z o.o .z siedzibą w Łomży, oraz raportem bieżącym nr 209/2020 z dnia 18.09.2020 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu zawiadomień, przekazanych w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nabyciu znacznego pakietu akcji przez: (1) Mikołaja Rubeńczyka (2) Takityle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (3) Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (4) Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, iż aktualna struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:
1/ Akcjonariusz - Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. Liczba posiadanych akcji: 11 229 399 Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 23,30% 2/ Akcjonariusz – Hemp & Health S.A. Liczba posiadanych akcji: 5 420 111 Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 11,25% 3/ Akcjonariusz – Takityle sp. z o.o. Liczba posiadanych akcji: 3 340 834 Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 6,93% 4/ Akcjonariusz – Mateusz Jujka Liczba posiadanych akcji 3 166 111 Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 6,57%

Inne komunikaty

bDIRhjVP