Trwa ładowanie...
bDJdHFPF

Notowania

URSUS: strona spółki
18.09.2020, 22:33

URS Aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

W nawiązaniu do informacji dotyczących przyspieszonego postępowania układowego Emitenta, w tym informacji o wydaniu przez właściwy sąd postanowienia o umorzeniu tego postępowania przekazanych raportami bieżącymi nr 51/2020, nr 53/2020 oraz nr 57/2020, Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 18 września 2020 r. Emitent, zachowując ustawowy termin, złożył zażalenie na postanowienie Sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki i wniósł o jego uchylenie oraz o kontynuowanie prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego.
W złożonym zażaleniu Emitent przedstawił argumentację prawną przemawiającą w jego ocenie za kontynuowaniem postępowania restrukturyzacyjnego. W ocenie Spółki zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu nie uwzględnia efektów działań restrukturyzacyjnych i wynikających z nich perspektyw, co do realizacji układu, czym godzi w interes Emitenta oraz w interesy wierzycieli, gdyż może prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa oraz potencjalnie mniej korzystnego (zważywszy na specyfikę przedsiębiorstwa Spółki), aniżeli w przypadku zawarcia układu, zaspokojenia wierzycieli, prowadząc dodatkowo do negatywnych skutków społecznych (prawdopodobieństwa utraty miejsc pracy i spowolnienia gospodarczego). Wobec powyższego Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Inne komunikaty

bDJdHFQn