Trwa ładowanie...
bDHVprDp

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
21.09.2020, 15:56

PMP Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że z informacji przedstawionej oferentom obecnym w dniu 21 września 2020 r. podczas otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, koszyk 1 (Przetarg) organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie wynika, iż Emitent złożył najkorzystniejszą ofertę cenową na dostawę szynki drobiowej na wartość 32,1 mln zł brutto. Dostawy będą realizowane na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża.
Emitent zastrzega, iż procedura przetargowa nie została zakończona oraz że formalne rozstrzygnięcie Przetargu, a także zawarcie przyszłej umowy na dostawy produktów objętych Przetargiem może zależeć od weryfikacji oświadczeń i dokumentów składanych przez Emitenta w ramach Przetargu oraz wniesienia ewentualnego odwołania przez innych uczestników postępowania przetargowego. Ponadto warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia brutto. O formalnym rozstrzygnięciu Przetargu oraz o zawarciu przyszłej umowy na dostawy produktów objętych Przetargiem Emitent powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty

bDHVprDX