Trwa ładowanie...
bDSqdBnV

Notowania

MFO: strona spółki
21.09.2020, 17:20

MFO Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Zarząd Spółki MFO S.A. informuje, że w dniu 21 września 2020 roku otrzymał od Panów Tomasza Mirskiego – Prezesa zarządu oraz Jakuba Czerwińskiego – Członka zarządu powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art.19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).
Pełna treść powiadomień znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDSqdBoD