Trwa ładowanie...
bDJDpbed

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
21.09.2020, 21:18

PMP Informacja dotycząca oferty WZPOW złożonej w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020, dotyczącego powzięcia przez Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informacji, iż oferta Emitenta na dostawę szynki drobiowej złożona w ramach przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, była najkorzystniejsza cenowo, Zarząd Emitenta informuje, że po publikacji ww. raportu bieżącego powziął wiadomość, iż najkorzystniejsza cenowo (w swojej grupie) była również oferta złożona przez spółkę zależną Emitenta – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW). Wymieniona oferta WZPOW dotyczy dostawy groszku z marchewką i ma wartość 15,9 mln zł brutto.
Łączna wartość ww. ofert złożonych przez Emitenta i WZPOW w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, (koszyk 1 i koszyk 2) wynosi 48 mln zł brutto. Dostawy będą realizowane na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża. Emitent zastrzega, iż procedura przetargowa nie została zakończona oraz, że formalne rozstrzygnięcie Przetargu, a także zawarcie przyszłej umowy na dostawy produktów objętych Przetargiem może zależeć od weryfikacji oświadczeń i dokumentów składanych przez Emitenta w ramach Przetargu oraz wniesienia ewentualnego odwołania przez innych uczestników postępowania przetargowego. Ponadto warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia brutto. O formalnym rozstrzygnięciu Przetargu oraz o zawarciu przyszłych umów na dostawy produktów objętych Przetargiem Emitent powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty

bDJDpbeL