Trwa ładowanie...
bDTLvvxN

Notowania

FERRUM: strona spółki
23.09.2020, 14:18

FER Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 września 2020 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 23 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 31/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 33/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., natomiast w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz dokonanych zmian w Statucie Spółki oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki

Inne komunikaty

bDTLvvyv