Trwa ładowanie...
bEihASER

Notowania

AITON: strona spółki
23.09.2020, 15:11

AIT Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że w związku z Uchwałą Nr 696/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Aiton Caldwell S.A., Emitent w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2020 r. złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w/w akcji.
Proponowany dzień pierwszego notowania został wskazany na 5 października 2020 r.

Inne komunikaty

bEihASFz