Trwa ładowanie...
bEhfnrXF

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
24.09.2020, 17:08

ATA Piąte wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent), informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy ATC Cargo S.A., posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Gdyni (81-339), przy ul. Polskiej 13a, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Przedmiotowe wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa. Podstawa prawna: Inne uregulowania - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) Osoby reprezentujące spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bEhfnrYn