Trwa ładowanie...
bDAHJImt

Notowania

MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku, w tym m.in. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 września 2020 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-26
MAK QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,70
0,00
2020-10-21
MAK Informacja o braku wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5,90
0,00
2020-09-25
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku
5,90
+9,32
2020-09-25
MAK Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
5,90
+9,32
2020-09-24
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku, w tym m.in. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA
6,60
-12,12
2020-09-24
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
6,60
-12,12
2020-09-24
MAK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,60
-12,12
2020-09-23
MAK Informacja dotycząca złożenia najkorzystniejszej oferty przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu ograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5,90
+9,32
2020-08-26
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
5,65
-0,88
2020-07-03
MAK Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę Makarony Polskie SA w Banku Gospodarstwa Krajowego
5,45
0,00
bDAHJInb