Trwa ładowanie...
bDJVqSRh

Notowania

ITL Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż Emitent, zawarł umowę z Lorenz Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach (“Zamawiający”) na świadczenie Usług Inteliwise, mających na celu wdrożenie i świadczenie usługi Voicebot, obsługującej ruch wychodzący i przychodzący Zamawiającego.
Wsparcie będzie świadczone przy wykorzystaniu platformy InteliIWSE Conversational AI, umożliwiającej korzystanie z rozwiązania Voicebot - automatyzacji infolinii przy wykorzystaniu technik AI do rozpoznawania głosu oraz procesowania języka naturalnego (NLP). Warunki umowy objęte są tajemnicą handlową, jednak nie odbiegają od typowych postanowień umów dotychczas zawieranych przez Emitenta. Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na przychody Emitenta.

Inne komunikaty

bDJVqSRP