Trwa ładowanie...
bDAHtlAl

Notowania

MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie Spółka Akcyjna w dniu 24 września 2020 roku:
1. Praska Giełda Spożywcza SA której przysługiwało 2 050 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 28,27% głosów na tym zgromadzeniu i 22,16% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce; 2. Madova Sp. z o.o. której przysługiwało 1 793 406 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 24,73% głosów na tym zgromadzeniu i 19,39% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce; 3. Z.P.H. "Elpast” Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy s.c. której przysługiwało 1 169 750 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,13% głosów na tym zgromadzeniu i 12,65% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce, 4. Agroma Ltd, której przysługiwało 950 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,10% głosów na tym zgromadzeniu i 10,27% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce; 5. Pronatura Sp. z o.o., której przysługiwało 402 300 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,55% głosów na tym zgromadzeniu i 4,35% w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji w Spółce. W dniu 24 września 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie Spółka Akcyjna reprezentowanych było 7 250 558 akcji z ogólnej ich liczby 9 250 071 co stanowiło 78,38% kapitału zakładowego Makarony Polskie SA.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-26
MAK QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,70
0,00
2020-10-21
MAK Informacja o braku wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5,90
0,00
2020-09-25
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku
5,90
+9,32
2020-09-25
MAK Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
5,90
+9,32
2020-09-24
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku, w tym m.in. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA
6,60
-12,12
2020-09-24
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
6,60
-12,12
2020-09-24
MAK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,60
-12,12
2020-09-23
MAK Informacja dotycząca złożenia najkorzystniejszej oferty przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu ograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5,90
+9,32
2020-08-26
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
5,65
-0,88
2020-07-03
MAK Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę Makarony Polskie SA w Banku Gospodarstwa Krajowego
5,45
0,00
bDAHtlAT