Trwa ładowanie...

Notowania

DROZAPOL: strona spółki
29.09.2020, 14:10

DPL Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 29.09.2020 r. podpisał z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r.. Umowa została zawarta na 120 miesięcy, przy czym bieżący okresu udostępniania kredytu upływa w dniu 10 maja 2021 roku.
W skład limitu wchodzą następujące produkty: • Kredyt odnawialny w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł, • Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł, • Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł. Zabezpieczenie limitu stanowią: • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy, • Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy, • Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł (wcześniej 26,25 mln zł) na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy, • Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka, • Poręczenie spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. do kwoty 10,5 mln zł (wcześniej 19,5 mln zł), • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela. Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016 r. podpisała spółka zależna DP Invest Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 120 miesięcy. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia Spółce zależnej do dnia 10.05.2021 r. kwotę limitu w wysokości 4,5 mln zł. W skład limitu wchodzą następujące produkty: • Kredyt odnawialny 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł, • Kredyt odnawialny 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 mln zł • Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł, • Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł. Zabezpieczenie limitu stanowią: • Weksel in blanco z deklaracją wekslową, • Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach jak w przypadku Emitenta, • Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy wobec dłużników, • Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów, • Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy), • Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka, • Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł, • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela

Inne komunikaty