Trwa ładowanie...
bDIPASuZ

Notowania

PEKABEX: strona spółki
30.09.2020, 19:07

PBX Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej „PKO”) transakcje polegające na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji kontraktów Spółki w łącznej kwocie 5.000.000 EUR. Łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z PKO wynosi 24.500.000 EUR.
Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z PKO w tym roku przekracza w przeliczeniu na PLN 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDIPASvH