Trwa ładowanie...

Notowania

ARG Aktualizacja polityki informacyjnej w zakresie ujawniania planu premier Spółki

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 5/2020 z dnia 25 marca 2020 r. oraz ESPI nr 25/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., niniejszym informuje, iż w dniu 2 października 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji polityki informacyjnej Spółki w zakresie komunikowania planu premier.
W związku z faktem coraz większej liczby produkcji, w które zaangażowany jest Emitent, dotychczasowa droga komunikacji planu premier poprzez publikowanie informacji poufnych w formie raportów ESPI przestała być najbardziej optymalna z perspektywy Spółki i rynku, gdyż w przypadku zmiany daty premiery którejkolwiek z produkcji, wymagała ona aktualizacji całego planu premier. W efekcie, w ocenie Zarządu Emitenta, wymagana jest zmiana polityki informacyjnej w celu zwiększenia przejrzystości komunikowanych informacji oraz uwzględnienia ich wagi z perspektywy oceny działalności Emitenta oraz jego dalszego rozwoju. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję, aby dokonywać aktualizacji planu premier w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych, gdzie w bardziej przejrzysty sposób można przekazać oraz omówić przyczyny zmian. W ocenie Zarządu Emitenta, polityka informacyjna Spółki w tym zakresie będzie dzięki temu bardziej przejrzysta dla akcjonariuszy, inwestorów oraz graczy. Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż w dalszym ciągu Spółka publikować będzie komunikaty bieżące w przypadku wyznaczenia dla którejś z produkcji konkretnej daty premiery. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż stanowi ona zmianę względem wcześniejszej deklarowanej przez Emitenta polityki informacyjnej w zakresie ujawniania planu premier oraz fakt, iż może mieć wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty