Trwa ładowanie...
bDzEGsQB

Notowania

BPC: strona spółki
6.10.2020, 14:46

BPC Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.

Po przeprowadzonych konsultacjach z biegłym rewidentem, mając na względzie zasadę ostrożnej wyceny, Spółka postanowiła dokonać korekty rozliczenia transakcji nabycia kryptowaluty MCAN, która została wykazana i opisana w Raporcie za II kwartał 2020 roku.
Spółka uznała argumenty, że w związku z brakiem aktywnego rynku dla notowań kryptowaluty MCAN, należy zastosować zasadę ostrożnej wyceny. Korekta polegać będzie na wystornowaniu do zera:  Wartości waluty MCAN wykazanej w pozycji inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w aktywach bilansu, w kwocie 352 166 202,67 zł.  Zobowiązania z tytułu nabycia kryptowaluty, w wysokości 195 112 947,90 zł.  Zysku powstałego w wyniku rozliczenia zakupionej waluty MCAN, wykazanego w pozycji – przychody finansowe rachunku zysków i strat, w wartości 157 203 304,77 zł. Na skutek, niniejszych zapisów, zysk netto za okres I-II kwartał 2020 roku, wyniesie 83 346,12 zł. Powyższa korekta zostanie wykazana w Raporcie za III kwartał 2020 roku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-19
BPC Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN - będącego własnością Emitenta przez systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut notowanych na parkiecie Latoken w Estonii.
68,00
-1,47
2020-11-18
BPC Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu: opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego opartego o patent nr PCT/PL2014/000046. Wartość dotacji : 4 817 621.25 zł (cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100).
59,50
+0,84
2020-10-23
BPC Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.
54,00
0,00
2020-10-22
BPC Publikacja dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta
55,50
+9,91
2020-10-14
BPC Transakcja sprzedaży 397.047 McAN coin za kwotę 313.000 PLN wygenerowała zysk 290.050,61 PLN przed opodatkowaniem. Zarząd uznając stanowisko biegłego -uzyskany przychód ze sprzedaży w dniu 13.10.2020 roku, w całości zalicza do działalności operacyjnej.
50,00
+2,00
2020-10-07
BPC Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.
54,00
+15,74
2020-10-07
BPC Zmiana stanu posiadania.
54,00
+11,11
2020-10-07
BPC Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na produkcje Medycznej Marihuany. Opłacenie przez Emitenta 0,5 miliona EURO na podwyższenie kapitału.
54,00
+1,85
2020-10-06
BPC Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.
60,00
+16,67
2020-09-23
BPC BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
51,50
+0,97
bDzEGsRj