Trwa ładowanie...
bDTLOiaJ

Notowania

FER Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów obejmujących akcje spółki zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 dotyczącego przeglądu opcji strategicznych, Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w ramach analiz możliwych modeli potencjalnej sprzedaży akcji ZKS FERRUM S.A. („ZKS FERRUM”), w dniu 7 października 2020 r. podjął decyzję o rozszerzeniu rozważanych opcji strategicznych związanych z ZKS FERRUM, poprzez włącznie ewentualnej możliwości nawiązania relacji biznesowych przez ZKS FERRUM z potencjalnym partnerem strategicznym lub/i zaangażowanie udziałowe takiego partnera w ZKS FERRUM, jeszcze przed dokonaniem rozważanej transakcji sprzedaży akcji ZKS FERRUM. Jednocześnie, pomimo wydłużającej się perspektywy czasowej realizacji zamierzonych działań, Emitent podtrzymuje aktualność kierunkowej decyzji co do docelowego zamiaru sprzedaży akcji ZKS FERRUM, natomiast z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe oraz strukturę finansowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Emitent analizował będzie różne scenariusze udziału potencjalnej strony trzeciej w ZKS FERRUM.

Inne komunikaty

bDTLOibr