Trwa ładowanie...

Notowania

BPC: strona spółki
7.10.2020, 11:09

BPC Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na produkcje Medycznej Marihuany. Opłacenie przez Emitenta 0,5 miliona EURO na podwyższenie kapitału.

Black Pearl S.A. zaakceptowała ofertę współpracy z Firmą Medicancoin Greece
Ltd. w zakresie budowy Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych oraz komponentów do leków na bazie Medycznej Marihuany z zawartością kannabinoidów produkcji i dystrybucji wyrobów z zawartością CBD, CBG oraz THC które będą produkowane zgodnie z licencją udzieloną przez Władze Grecji - Spółce Medicancoin Greece. Emitent wpłacił zaliczkę na podwyższenie kapitału Spółki Medicancoin Greece Ltd. w wysokości 0,5 miliona EURO. Wpłacone środki finansowe w wysokości 0,5 miliona EURO pochodzą ze sprzedaży mieszkań należących do Spółki zależnej w 95% od Emitenta - Eco Milan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zostały pożyczone na podstawie umowy pożyczki z dnia 21.09.2020 r. Spółka Medicancoin Greece nabyła teren o powierzchni ok. 2 ha zlokalizowany w okolicach Koryntu z przeznaczeniem na budowę Fabryki zgodnie z wydaną licencją na produkcje, której treść załączono wraz z tłumaczeniem na język polski do niniejszego komunikatu. Nabycie terenu nastąpiło z wykorzystaniem środków finansowych przelanych przez Emitenta na konto bankowe przedmiotowej Firmy. W celu rozwiania wątpliwości i usunięcia niedomówień pragniemy nadmienić, iż Janusz Skopowski posiada 80.08% akcji Black Pearl S.A oraz 89% udziałów Spółki Medicancoin Greece Ltd. a rezygnacja Janusza Skopowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta była spowodowana zamiarem uniknięcia konfliktu interesów i kompetencji - w obu w/w Spółkach. Inwestycja kapitałowa Black Pearl S.A. w rynek Medycznej Marihuany jest kontynuacją strategii blockchainowej z wykorzystaniem waluty cyfrowej MCAN coin.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-19
BPC Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN - będącego własnością Emitenta przez systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut notowanych na parkiecie Latoken w Estonii.
68,00
-1,47
2020-11-18
BPC Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu: opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego opartego o patent nr PCT/PL2014/000046. Wartość dotacji : 4 817 621.25 zł (cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100).
59,50
+0,84
2020-10-23
BPC Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.
54,00
0,00
2020-10-22
BPC Publikacja dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta
55,50
+9,91
2020-10-14
BPC Transakcja sprzedaży 397.047 McAN coin za kwotę 313.000 PLN wygenerowała zysk 290.050,61 PLN przed opodatkowaniem. Zarząd uznając stanowisko biegłego -uzyskany przychód ze sprzedaży w dniu 13.10.2020 roku, w całości zalicza do działalności operacyjnej.
50,00
+2,00
2020-10-07
BPC Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.
54,00
+15,74
2020-10-07
BPC Zmiana stanu posiadania.
54,00
+11,11
2020-10-07
BPC Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na produkcje Medycznej Marihuany. Opłacenie przez Emitenta 0,5 miliona EURO na podwyższenie kapitału.
54,00
+1,85
2020-10-06
BPC Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.
60,00
+16,67
2020-09-23
BPC BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
51,50
+0,97