Trwa ładowanie...
bDZfpSlN

Notowania

BLT Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd BALTICON S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 października 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), informujące o nabyciu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze tj. Adriana Kiedrowskiego – Wiceprezesa Zarządu akcji spółki Balticon SA.
W załączeniu Emitent przekazuje powyższe powiadomienie.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZfpSmv