Trwa ładowanie...

Notowania

CZK Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 03.11.2020 r. oraz projekty uchwał dotyczące zmiany nazwy spółki na Solar Innovation SA i przedmiotu działalności Emitenta

Zarząd Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03 listopada 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Zarządu Spółki pod adresem: 32-447 Siepraw, ul. Lipowa 36.
Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. w dziale „Postanowienia ogólne” w § 1 ust. 2, 3 i 4: 2. Firma Spółki brzmi: Solar Innovation Spółka Akcyjna 3. Spółka może używać w obrocie skrótu: Solar Innovation S.A. 4. Siedzibą Spółki jest miejscowość ………………….. II. w dziale „Przedmiot działalności” w § 3 zmienić dotychczasową treść i nadać nowe brzmienie: 1. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z 2. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z 3. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z. 4. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów- PKD 25.11.Z 5. Produkcja baterii i akumulatorów – PKD 27.20.Z 6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z 7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z 8. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z 9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z 10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z 11. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z) 12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) Ponadto planowana jest uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu („Spółka”) postanawia dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu na świadczenie innowacyjnych usług w zakresie doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych, handlu energią elektryczną (wirtualna giełda energii) oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał NWZA.

Załączniki

Inne komunikaty