Trwa ładowanie...
bEDtvIxx
Notowania
MAXCOM: strona spółki
9.10.2020, 17:29

MXC Zmiana umowy spółki zależnej Emitenta.

Zarząd Maxcom SA (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 08.10.2020 r. została dokonana zmiana umowy spółki zależnej Comtel GROUP sp. z o.o. sp. k. w zakresie przyznanym wspólnikom udziałów w zyskach i stratach spółki. O przystąpieniu Emitenta w charakterze komandytariusza do spółki Comtel GROUP sp. z o.o. sp. k. MAXCOM SA informował raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 14 maja 2018 r.
Na skutek dokonanej zmiany udział w zyskach i stratach Emitenta wzrośnie z 30% do 38%, zaś udział w zyskach i stratach Szymona Pabijan i Zbigniewa Ojczyk zmniejszył się z 34,5% do 30,5% każdego z nich. Udział w zyskach i stratach Comtel GROUP sp. z o.o. pozostał bez zmian. Zgodnie z treścią uchwały wspólników zmieniającej treść umowy spółki, uchwała wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘL: Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Inne komunikaty

bEDtvIyf