Trwa ładowanie...

Notowania

CLC Zmiana podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Columbus Energy będącego stroną umowy na zakup 22 projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW we wczesnej fazie realizacji

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 44/2020 z dn. 7 października 2020 r., w którym Columbus poinformował o zawarciu przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Columbus, tj. Columbus JV1A sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus JV1A) umowy na zakup 22 projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW we wczesnej fazie realizacji (korygowanego raportem ESPI nr 44/2020 KOR w dniu 7 października 2020 r.) informuje, iż z uwagi na uwarunkowania prawne dotyczące Columbus JV1A, a tym samym faktem, iż umowy nie mogły być realizowane przez Columbus JV1A, w dniu 9 października 2020 r. umowy te zostały ponownie zawarte w ramach Grupy Kapitałowej Columbus, tj. przez spółkę zależną Columbus pod firmą Columbus JV2 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż zakres przedmiotowy umów, wskazany w raporcie ESPI nr 44/2020 z dn. 7 października 2020 r., skorygowanego raportem ESPI nr 44/2020 KOR z dn. 7 października 2020 r. pozostał niezmieniony.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-26
CLC Podjęcie przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł
59,50
0,00
2020-11-26
CLC Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej New Energy Investments Sp. z o.o. oraz opłacenie go przez Columbus Energy w formie aportu 24 spółek realizując przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych
60,40
0,00
2020-11-24
CLC Wejście w życie umów nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
61,60
0,00
2020-11-24
CLC Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej
61,60
0,00
2020-11-21
CLC Nabycie 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
60,50
+7,27
2020-11-20
CLC Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 4 projektów o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy
55,50
+4,32
2020-11-20
CLC Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
55,50
+3,06
2020-11-13
CLC Zawarcie umowy faktoringowej z limitem w kwocie 10 mln zł oraz umowy usług w ramach multilinii do kwoty 35 mln zł
62,00
-3,55
2020-11-04
CLC Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 sp. z o.o., Ecowolt 2 sp. z o.o., Ecowolt 9 sp. z o.o., Ecowolt 18 sp. z o.o. i Greenprojekt 16 sp. z o.o.
52,50
0,00
2020-11-03
CLC Zawarcie umów na wykonawstwo farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej mocy 17,956 MW, za łączną kwotę 50 274 000,00 zł
50,40
0,00