Trwa ładowanie...
bDofvhlx

Notowania

CLC Informacja dotycząca wyników finansowych w III kwartale 2020 r.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka przygotowała informację o uzyskanych wynikach finansowych Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz zysku brutto w III kwartale 2020 r.
Zgodnie z księgami rachunkowymi: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2020 r. wyniosły 209 mln zł wobec 74 mln zł w III kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 182%; - skonsolidowany zysk brutto w III kwartale 2020 r. wyniósł 30 mln zł wobec 4,8 mln zł w III kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 525%. Jednocześnie Zarząd przypomina, iż w całym 2019 r. Grupa Kapitałowa tworzona przez Spółkę osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 204 mln zł oraz zysk brutto na poziomie 15 mln zł. Zarząd wskazuje, iż wzrosty wyników finansowych wynikają wprost z realizowanej przez Grupę Kapitałową Spółki działalności w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż wskazane wartości nie były przedmiotem badania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-26
CLC Podjęcie przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł
59,50
0,00
2020-11-26
CLC Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej New Energy Investments Sp. z o.o. oraz opłacenie go przez Columbus Energy w formie aportu 24 spółek realizując przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych
60,40
0,00
2020-11-24
CLC Wejście w życie umów nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
61,60
0,00
2020-11-24
CLC Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej
61,60
0,00
2020-11-21
CLC Nabycie 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
60,50
+7,27
2020-11-20
CLC Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 4 projektów o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy
55,50
+4,32
2020-11-20
CLC Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
55,50
+3,06
2020-11-13
CLC Zawarcie umowy faktoringowej z limitem w kwocie 10 mln zł oraz umowy usług w ramach multilinii do kwoty 35 mln zł
62,00
-3,55
2020-11-04
CLC Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 sp. z o.o., Ecowolt 2 sp. z o.o., Ecowolt 9 sp. z o.o., Ecowolt 18 sp. z o.o. i Greenprojekt 16 sp. z o.o.
52,50
0,00
2020-11-03
CLC Zawarcie umów na wykonawstwo farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej mocy 17,956 MW, za łączną kwotę 50 274 000,00 zł
50,40
0,00
bDofvhmf