Trwa ładowanie...
bECxXyER
Notowania
BORUTA: strona spółki
12.10.2020, 8:29

BRU Zawarcie umowy o zachowaniu poufności – rozpoczęcie współpracy

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 12 października 2020 r. Emitent oraz InventionBio Sp. z o.o. (Spółka, której pakiet kontrolny jest w trakcie przejęcia przez Emitenta - o czym informowano w raporcie ESPI nr 08/2020 z 28 sierpnia 2020r.) podpisały z BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K. (dalej: „BZK”) Umowę o zachowaniu poufności („Umowa”), w którym Strony wyraziły wolę podjęcia ewentualnej współpracy w celu zbadania potencjału nawiązania stosunków handlowych dotyczących opracowania ulepszonych składników pasz lub technik do zastosowania w gałęziach przemysłu.
Umowa o poufności została zawarta w związku z możliwością współpracy pomiędzy Stronami w zakresie know-how dotyczącej biorafinerii opartej na biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem mikroorganizmów GRAS, skupiającej się na produkcji / frakcjonowaniu zielonych środków chemicznych oraz produkcji wielofunkcyjnego komponentu paszowego. Opracowane technologie są przedmiotem licznych zgłoszeń patentowych m.in. P.406135, USA. 16/606982, str.421356, str.424555, PCT / IB2018 / 052768, str.425775, PCT / IB2019 / 054480, P-432956, PCT / IB2020 / 051416 Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości w wyżej wymienionych zakresach. Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy stronami. W przypadku zawarcia takiej umowy Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem. BZK jest zainteresowany zakupem oraz rozwojem technologii/rozwiązań Boruta Zachem S.A. oraz InventionBio Sp. z o.o. BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K., wywodzi się ze spółek córek BZK Holding Sp. z o.o., holdingu spółek z branży m. in. przemysłu mleczarskiego, przetwórstwa rolnego. Szyld BZK Holding łączy pod sobą wiodące spółki z branży rolniczo-spożywczej – Bakomę, Komagrę, Polskie Młyny, Bioagrę i Bioagrę Oil. BZK Holding jest grupą spółek produkcyjnych dynamicznie działających w branży paliw odnawialnych, przemysłu zbożowego i mleczarskiego. Strategię swojego biznesu opierają głównie na bezpośredniej współpracy z krajowymi producentami rolnymi, dzięki którym trafiają do nich surowce najlepszej jakości. Spółki BZK Holding to bez wątpienia liderzy w produkcji, handlu, technologiach przetwórstwa surowców rolnych, w organizacji i logistyce. BZK stale poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań i technologii na rzecz optymalizacji działań handlowych oraz operacyjnych w swoich spółkach zależnych. Emitent zdecydował się na publikację informacji, że względu na możliwy istotny potencjał komercyjny współpracy z BZK.

Inne komunikaty

bECxXyFz