Trwa ładowanie...

Notowania

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2020 r.:
dla serii J 15 600 225 zł. dla serii L 19 863 626 zł. dla serii M 15 714 670 zł. dla serii N 5 767 994 zł. dla serii O 13 000 864 zł. dla serii P 13 027 807 zł. Łączna wartość zbioru: 82 975 186 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 44 394 497 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty