Trwa ładowanie...
bEhITRoB

Notowania

BALTICON: strona spółki
14.10.2020, 17:33

BLT PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA

Zarząd BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku _dalej: "Spółka"_ na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_ po raz piąty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki _którym przysługują akcje dotychczas niezdematerializowane_ do złożenia przez nich w Spółce posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki tj. pod adresem ul. Tadeusza Wendy 15, 81 - 341 Gdynia, w dniach roboczych _od poniedziałki do piątku_ w godzinach 8.00 – 15.00.

Inne komunikaty

bEhITRpj