Trwa ładowanie...
bDImPRvV

Notowania

URSUS: strona spółki
14.10.2020, 19:53

URS Zatwierdzenie układu w restrukturyzacji spółki zależnej Ursus Dystrybucja sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2020 z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia układu w restrukturyzacji spółki zależnej Ursus Dystrybucja sp. z o.o., Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji (Emitent) informuje, że w dniu 14 października 2020r. powziął informację o wydaniu na rozprawie w dniu 14 października 2020r. przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Ursus Dystrybucja sp. z o.o.
Powyższe orzeczenie, po uprawomocnieniu, stanowić będzie podstawę prawną zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec spółki zależnej Ursus Dystrybucja sp. z o.o. oraz wykonywania przez tę spółkę zależną zatwierdzonego układu.

Inne komunikaty

bDImPRwD