Trwa ładowanie...
bDzErNWZ

Notowania

DEKPOL: strona spółki
15.10.2020, 14:51

DEK Uchwała Zarządu o emisji obligacji serii I w ramach ustanowionego programu emisji obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 29 września 2020 r. dotyczącego decyzji Zarządu w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji, Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 50.000 trzyletnich obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł („Obligacje”). Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Obligacje będą zabezpieczone. Celem emisji Obligacji jest finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H.

Inne komunikaty

bDzErNXH