Trwa ładowanie...
bDITSYZh

Notowania

CWA: strona spółki
16.10.2020, 11:49

H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2020

Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") podjął decyzję o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2020 z dnia 2 marca 2020 roku pt. „Produkcyjne uruchomienie platformy Prosta Giełda oraz wyznaczenie terminów komercyjnego uruchomienia platformy Prosta Giełda” o informację na temat prowizji i opłat pobieranych przez Prostą Giełdę sp. z o.o.
Treść raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 po zmianach jest następująca: „Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI 17/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. oraz ESPI 3/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta, Prosta Giełda sp. z o.o. uruchomiła w ramach platformy Prosta Giełda moduł do obrotu e-udziałami w nieruchomościach oraz moduł do obrotu udziałami w nieruchomościowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w wersjach produkcyjnych. Jednocześnie Prosta Giełda sp. z o.o., spółka zależna od Emitenta, przedstawiła następujący harmonogram komercyjnego udostępniania poszczególnych funkcjonalności obu modułów: - 02.03.2020 funkcja rejestracji dla właścicieli nieruchomości oraz spółek z o.o - 04.03.2020 funkcja rejestracji dla inwestorów - 09.03.2020 funkcja obrotu pierwotnego udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (crowdfunding) - 12.03.2020 funkcja obrotu wtórnego udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - 16.03.2020 funkcja obrotu pierwotnego e-udziałami w nieruchomościach - 20.03.2020 funkcja obrotu wtórnego e-udziałami w nieruchomościach. Planowane przez Spółkę Prosta Giełda sp. z o.o. opłaty przedstawiają się następująco: - w module spółki opłaty planowane do pobierania od użytkowników to opłata abonamentowa w wysokości 5 zł/miesiąc oraz wynagrodzenie za cesję przeniesienia praw i obowiązków z umowy Powierniczej w wysokości 7% wartości przenoszonych praw, - w module nieruchomości opłaty ustalane indywidualnie pobierane od właściciela Kampanii za jej uruchomienie i obsługę oraz dodatkowe opłaty związane z obsługą umowy. Dodatkowo platforma Prosta Giełda będzie wyposażona w mechanizmy umożliwiające pozycjonowanie konkretnych ogłoszeń i ofert oferowane właścicielom kampanii na zasadach abonamentowych. Generowane przez Prosta Giełda sp. z o.o. przychody i zgromadzenie użytkowników związanych z branżą inwestycyjną pozwolą realizować Emitentowi strategię dedykowanego dla tej platformy komercyjnego dostawcy szkoleń jak również oferować platformę w modelu licencyjnym podmiotom zewnętrznym. Uruchomienie aplikacji "Prosta Giełda" jest istotnym zdarzeniem w realizacji rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta i może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.”

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-02-03
H4F Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B na rynek NewConnect
0,90
+11,11
2021-01-29
H4F Zawarcie Aneksu do Term Sheet
1,08
-7,41
2021-01-26
H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2020 z dn. 14.04.2020 r. - Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy do masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej.
1,10
+7,27
2021-01-26
H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2020 z dn. 31.03.2020 r. - Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy "eMsza" do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi.
1,10
+7,27
2021-01-26
H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2020 z dn. 23.04.2020 r. - Podpisanie umowy dotyczącej zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o.
1,10
+7,27
2021-01-11
H4F Rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży domeny cwa.pl
1,17
-3,42
2020-12-22
H4F Zakończenie negocjacji oraz podpisanie umów sprzedaży dotyczących sprzedaży 5% udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprzedaży 204 udziałów w spółce OZE Energetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1,27
+0,79
2020-12-18
H4F Rozpoczęcie negocjacji dotyczących sprzedaży 5% w spółce Prostej Giełdzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprzedaży 204 udziałów w spółce OZE Energetyka spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
1,26
+0,79
2020-12-03
H4F Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
1,35
+2,22
2020-12-03
H4F Zmiana stanu posiadania
1,35
+2,22
bDITSYZP