Trwa ładowanie...
bDHUikgl

Notowania

CWA: strona spółki
16.10.2020, 12:20

H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2020

Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") podjął decyzję o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2020 z dnia 17 marca 2020 roku pt. „Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy na budowę i uruchomienie platformy szkoleniowej na żądanie” o informację na temat warunków finansowych zawartej umowy.
Treść raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 po zmianach jest następująca: „Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. informuje, iż w dniu 17 marca 2020 r. Emitent zakończył negocjacje i zawarł umowę z firmą z branży IT (dalej łącznie "Strony") na budowę i uruchomienie platformy szkoleń na żądanie przeznaczonej dla użytkowników komercyjnych oraz dla klientów indywidualnych. W ramach zawartej umowy zostanie uruchomiona platforma szkoleń na żądanie. W ramach prowadzonych negocjacji został rozszerzony zakres funkcjonalny platformy umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych na odległość. Dzięki dodatkowej funkcjonalności Emitent uruchomi narzędzie, z którego będą mogły korzystać również podmioty zewnętrzne (szkoły, uczelnie, administracja publiczna, inne firmy szkoleniowe). Zgodnie z podpisaną Umową rozliczenia pomiędzy Stronami będą odbywały się na podstawie pisemnych Zamówień, w których określony zostanie szczegółowy przedmiot oraz pracochłonność. Rozliczenie korzystania z usług jest oparte o stawkę godzinową w wysokości 120 zł/netto Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, czy prawo odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów. Szacowany czas wdrożenia to ok. 3 miesiące a planowany termin uruchomienia platformy to III kwartał 2020 roku. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania wpisują się w strategię Spółki i będą miały wpływ na przychody Emitenta.” Szacowane , całkowite koszty realizacji projektu wynosić mają nie więcej niż 920 tys. zł, o czym Emitent informował w dokumencie informacyjnym z dnia 31 lipca 2020 roku. Powstawanie projektu będzie finansowane m.in. ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-02-03
H4F Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B na rynek NewConnect
0,90
+11,11
2021-01-29
H4F Zawarcie Aneksu do Term Sheet
1,08
-7,41
2021-01-26
H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2020 z dn. 14.04.2020 r. - Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy do masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej.
1,10
+7,27
2021-01-26
H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2020 z dn. 31.03.2020 r. - Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy "eMsza" do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi.
1,10
+7,27
2021-01-26
H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2020 z dn. 23.04.2020 r. - Podpisanie umowy dotyczącej zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o.
1,10
+7,27
2021-01-11
H4F Rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży domeny cwa.pl
1,17
-3,42
2020-12-22
H4F Zakończenie negocjacji oraz podpisanie umów sprzedaży dotyczących sprzedaży 5% udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprzedaży 204 udziałów w spółce OZE Energetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1,27
+0,79
2020-12-18
H4F Rozpoczęcie negocjacji dotyczących sprzedaży 5% w spółce Prostej Giełdzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprzedaży 204 udziałów w spółce OZE Energetyka spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
1,26
+0,79
2020-12-03
H4F Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
1,35
+2,22
2020-12-03
H4F Zmiana stanu posiadania
1,35
+2,22
bDHUikgT