Trwa ładowanie...
bDIUijQl

Notowania

CWA: strona spółki
16.10.2020, 14:41

H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2020

Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") podjął decyzję o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2020 z dnia 23 marca 2020 roku pt. „Zawarcie umowy ramowej z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udostępnienie niezbędnych narzędzi informatycznych” o informację na temat warunków finansowych zawartej umowy.
Treść raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 po zmianach jest następująca: „Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 marca 2020 r. Emitent zawarł umowę ramową z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (dalej łącznie "Strony") na prowadzenie zajęć dydaktycznych wraz z udostępnieniem niezbędnych narzędzi informatycznych (dalej "Umowa"). W ramach zawartej Umowy będą prowadzone wykłady (również w trybie zdalnym). Na potrzeby realizacji zawartej Umowy zostanie udostępnione dedykowane narzędzie informatyczne wspierające proces nauczania. Emitentowi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie w stawce godzinowej w wysokości 70 zł netto za godzinę prowadzonych zajęć dydaktycznych za pomocą narzędzi udostępnianych przez Emitenta. Faktury za usługi wykonane w ramach Umowy będą wystawiane przez Emitenta po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru z wykazem liczby godzin. Szacowana maksymalna ilość godzin w roku akademickim 2019/2020 nie powinna przekroczyć 150 . Umowa została podpisana na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Pierwsze wykłady w ranach realizacji Umowy zostaną przeprowadzone w kwietniu 2020 r. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania wpisują się w strategię Spółki, będą miały wpływ na przychody Emitenta oraz poszerzenie portfolio klientów. Realizacja przedmiotowej umowy pozwoli również zdobyć dodatkowo doświadczenia związane z budową i wdrożeniem autorskiej platformy szkoleń on-line.” Dodatkowo Emitent informuje, że w ramach Umowy zrealizował już wszystkie zajęcia w roku akademickim 2019/2020 ,a na dzień niniejszego raportu Strony nie rozliczyły jeszcze przeprowadzonych zajęć.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-02-03
H4F Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B na rynek NewConnect
0,90
+11,11
2021-01-29
H4F Zawarcie Aneksu do Term Sheet
1,08
-7,41
2021-01-26
H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2020 z dn. 14.04.2020 r. - Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy do masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej.
1,10
+7,27
2021-01-26
H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2020 z dn. 31.03.2020 r. - Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy "eMsza" do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi.
1,10
+7,27
2021-01-26
H4F Uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2020 z dn. 23.04.2020 r. - Podpisanie umowy dotyczącej zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o.
1,10
+7,27
2021-01-11
H4F Rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży domeny cwa.pl
1,17
-3,42
2020-12-22
H4F Zakończenie negocjacji oraz podpisanie umów sprzedaży dotyczących sprzedaży 5% udziałów w spółce Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprzedaży 204 udziałów w spółce OZE Energetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1,27
+0,79
2020-12-18
H4F Rozpoczęcie negocjacji dotyczących sprzedaży 5% w spółce Prostej Giełdzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprzedaży 204 udziałów w spółce OZE Energetyka spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
1,26
+0,79
2020-12-03
H4F Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
1,35
+2,22
2020-12-03
H4F Zmiana stanu posiadania
1,35
+2,22
bDIUijQT