Trwa ładowanie...
bEhfsfEB

Notowania

BRAND24: strona spółki
16.10.2020, 16:41

B24 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka, Emitent], działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.], niniejszym wzywa wszystkich posiadaczy akcji Spółki w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji tych akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny Emitent informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji oraz wydanych przez Emitenta w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Inne komunikaty

bEhfsfFj