Trwa ładowanie...
bDfTGSSt

Notowania

VOXEL: strona spółki
16.10.2020, 17:00

VOX Informacja o przychodach uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta w miesiącu sierpniu 2020 r.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynęła informacja od spółki zależnej VITO-MED sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „VITO-MED”) dotycząca przychodów zafakturowanych i uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę w miesiącu sierpniu 2020 roku.
VITO-MED poinformował, że z tytułu wykonania 28.048 badań zrealizowanych i zaraportowanych w miesiącu sierpniu 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 7.847.320 zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 8 września 2020 roku, w którym Emitent poinformował o wykonaniu przez spółkę zależną w sierpniu 2020 roku 31.148 testów informujemy, że pozostałe badania wykonane i niezafakturowane w sierpniu 2020 roku, tj. 3.100 badań są i będą rozliczane oraz fakturowane w kolejnych miesiącach, po uzyskaniu niezbędnych weryfikacji i akceptacji. Ponadto Emitent informuje, że kolejne raporty bieżące zawierające informacje w zakresie liczby badań i przychodów zrealizowanych przez spółkę VITO-MED w związku z wykonywaniem badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 będą przekazywane w przypadku wystąpienia istotnych zmian dotyczących liczby badań i osiągniętych przychodów. Niezależnie od powyższego kompletne dane będą prezentowane w raportach okresowych Grupy Kapitałowej Voxel S.A.

Inne komunikaty

bDfTGSTb