Trwa ładowanie...
bDfTPalN

Notowania

PTWP: strona spółki
16.10.2020, 17:07

PTW Korekta raportu ESPI nr 13/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (Emitent), w związku z nieprawidłowym oznaczeniem załączników i w konsekwencji brakiem załączenia kompletnej dokumentacji do raportu nr 13/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, koniecznej dla jego zwołania, przekazuje poniżej treść ogłoszenia wraz z wymaganymi prawidłowo oznaczonymi załącznikami.
„Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (Emitent), niniejszym ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Ślizak notariusz, Aleksandra Pergoł-Szczech notariusz sp. p. w Warszawie przy ul. Siennej 72/5 w dniu 12 listopada 2020 roku, o godzinie 12.00. Pełna treść ogłoszenia w znajduje się w załączniku. Jednocześnie Zarząd Emitenta ogłasza projekty uchwał i udostępnia wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.” Załączniki: 1. ogłoszenie o zwołaniu NWZA, 2. treść projektów uchwał, 3. wzór pełnomocnictwa, 4. formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty

bDfTPamv