Trwa ładowanie...

Notowania

SMS Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] przekazuje w załączeniu powiadomienie notyfikacyjne, jakie wpłynęło do Spółki w dniu 16.10.2020 r. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR łącznie od jednej osoby będącej osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. Powiadomienie dotyczy transakcji związanej z wcześniejszym częściowym wykupem obligacji serii AP wyemitowanych przez Emitenta. O wcześniejszym częściowym wykupie i umorzeniu obligacji tej serii Emitent informował raportem nr ESPI 31/2020.

Załączniki

Inne komunikaty