Trwa ładowanie...
bDZhvlPF

Notowania

REGNON: strona spółki
16.10.2020, 18:30

REG Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 [Spółka], przekazuje do publicznej wiadomości informację, że akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, działając na podstawie art. 399 § 3, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołują na dzień 12 listopada 2020 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZhvlQn