Trwa ładowanie...
bDfTELaZ

Notowania

LOTOS: strona spółki
16.10.2020, 18:40

LTS Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2020 roku

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2020 roku:
1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 5,4 mld PLN 2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony zysk EBITDA LIFO): 0,43 mld PLN; w tym: a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,34 mld PLN b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,1 mld PLN 3. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,17 mld PLN. Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpłynęły następujące zdarzenia: 1. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,09 mld PLN (obniżające wynik raportowany), 2. efekt LIFO na wycenie zapasów w wysokości 0,13 mld PLN (podwyższający wynik raportowany). Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 3 kwartał 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 29 października 2020 roku. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty

bDfTELbH